ἐξεργάζεσθε

ἐξεργάζεσθε
ἐξεργάζομαι
work out
pres imperat mp 2nd pl
ἐξεργάζομαι
work out
pres ind mp 2nd pl
ἐξεργάζομαι
work out
pres imperat mp 2nd pl (attic)
ἐξεργάζομαι
work out
pres ind mp 2nd pl (attic)
ἐξεργάζομαι
work out
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
ἐξεργάζομαι
work out
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”